Administratieve software

Op maat gemaakt

Maatwerk voor redelijke prijzen!

Heel veel mogelijkheden via internet:
  • Inbouw in uw eigen website.
  • Cursus gegevens en inschrijven
  • Docenten en leerlingen d.m.v. een leerlingen volgsysteem toegang tot hun gegevens.
  • Digitale presentielijsten en jaarlijks her inschrijven.
  • Ticket verkoop voor theaters.
  • Gebruik maken van IDEAL betalingen.


 
 

Login op ons netwerkMicrosoft MS Access


© Noorda Software 2019 | Privacy Policy | Disclaimer | Contact | Design: BBH-Projects