Privacy

Privacy
Alle door de gebruiker aan Noorda Software verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Noorda Software aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiŽle autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Apeldoorn.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Noorda Software behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Uw vragen en/of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u mailen naar info@noordasoftware.com.

    Microsoft MS Access


© Noorda Software 2020 | Privacy Policy | Disclaimer | Contact | Design: BBH-Projects